Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δήμος Τρικκαίων

e-politis.gr

 

Ο e-politis είναι μια νέα και πρωτοποριακή ιστοσελίδα ανοιχτού διαλόγου που δίνει τη δυνατότητα στους δημότες, αλλά και σε όσους ζουν και εργάζονται στα όρια των Δήμων που συμμετέχουν, να εμπλακούν άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής και δράσεων της πόλης τους.

Κάνοντας ένα τολμηρό βήμα, ο Δήμος Τρικκαίων με τους Δήμους Καρδίτσας, Λαρισαίων, Βόλου και Κατερίνης, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να δώσει το λόγο στον πολίτη. Για να πετύχει αυτή η πρωτοβουλία, η δική σου συμμετοχή στο διάλογο είναι απαραίτητη. Εμείς είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε. Τώρα η γνώμη σου έχει δύναμη!   >>

Gallery

Συνεδριάσεις

 

Οι συνεδριάσεις του Δήμου

Τηλεδιάσκεψη Μεταξύ των Τοπικών Συμβουλίων

Newsletter

Δήμος Καρδίτσας

e-Προϋπολογισμός

 

 

Ο e-Προϋπολογισμός επιτρέπει τη συμμετοχή των Δημοτών στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού του Δήμου και τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων για την κάλυψη των δημόσιων δαπανών.

Συμμετέχοντας οι δημότες μπορούν (αφού εγγραφούν) να ψηφίσουν τις προτάσεις που προτιμούν να δουν να υλοποιούνται. Ο κάθε δημότης έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μία πρόταση από κάθε ομάδα προτάσεων. Για να πετύχει αυτή η πρωτοβουλία, η δική σου συμμετοχή είναι απαραίτητη. Εμείς είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε. Τώρα η γνώμη σου έχει δύναμη! >>

Gallery

Συνεδριάσεις

 

Οι συνεδριάσεις του Δήμου

Τηλεδιάσκεψη Μεταξύ των Τοπικών Συμβουλίων

Newsletter

Δήμος Λαρισαίων

e-Διαβούλευση

Η  e-Διαβούλευση είναι μια δομημένη διαδικασία με στόχο την ορθολογιστική και κριτική αντιπαράθεση απόψεων για την λήψη αποφάσεων. ;Eίναι μια αμφίδρομη σχέση στην οποία οι πολίτες παρέχουν τις απόψεις τους στον φορέα, ο οποίος καθορίζει τα θέματα για τις διαβουλεύσεις, θέτει τις ερωτήσεις και διαχειρίζεται τη διαδικασία, ενώ οι πολίτες καλούνται για να συμβάλουν τις απόψεις και τις γνώμες τους. Για να πετύχει αυτή η πρωτοβουλία, η δική σου συμμετοχή είναι απαραίτητη. Εμείς είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε. Τώρα η γνώμη σου έχει δύναμη! >>

Gallery

Συνεδριάσεις

 

Οι συνεδριάσεις του Δήμου

Τηλεδιάσκεψη Μεταξύ των Τοπικών Συμβουλίων

Newsletter

Δήμος Βόλου

Ο Δήμος

Η e-Δημοσκόπηση βοηθά την Δημοτική Αρχή είτε να εντοπίσει τα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο (και έτσι να γίνει επιλογή θέματος προς διαβούλευση), είτε  να καταγράψει την άποψη τους πάνω σε πολιτική που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει ήδη εφαρμόσει. Για να πετύχει αυτή η πρωτοβουλία, η δική σου συμμετοχή είναι απαραίτητη. Εμείς είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε. Τώρα η γνώμη σου έχει δύναμη! >>

Gallery

Συνεδριάσεις

 

Οι συνεδριάσεις του Δήμου

Τηλεδιάσκεψη Μεταξύ των Τοπικών Συμβουλίων

Newsletter

Δήμος Κατερίνης

Τηλεδιάσκεψη

ŸReal Time Video & Mobile Streaming του Δημοτικού Συμβουλίου στους Χρήστες – Πολίτες όπου διατίθεται ο απαραίτητος εξοπλισμός

Τηλεδιάσκεψη Μεταξύ των Τοπικών Συμβουλίων με Δυνατότητα Αμφίδρομης Επικοινωνίας

Δείτε εδώ

Gallery

Συνεδριάσεις

 

Οι συνεδριάσεις του Δήμου

Τηλεδιάσκεψη Μεταξύ των Τοπικών Συμβουλίων

Newsletter